SEGB

                                                                    

Välkommen till
Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Aktuella forskningsfrågor

  • Den självförsörjande gården som förebild för ett framtida resurshushållande och miljövänligt jordbruk i Östersjöregionen.

  • Växtnäringsflöden i svenskt jordbruk och samhälle - Vägar att sluta kretsloppen för bättre miljö och hushållning med ändliga resurser.

  • Lokal producent- och konsumentsamverkan som framtidsmodell för ett uthålligt samhälle.

    • Långliggande försök med olika former av stallgödsel och dess effekter på markens bördighetsegenskaper, skördens storlek och kvalitét.

  • Metodutveckling för studier av odlingsåtgärdernas inverkan på kvalitén

  • Odlingsformernas inverkan på odlingslandskapet och den biologiska mångfalden.

  • Självförsörjning med energi på gårdsnivå
     

 AKTUELLT

 

Replik på inlägg om ekologisk odling i SvD Brännpunkt 16/11 2014
pressmeddelande_ekologiskodling_141118.pdf

 

Jorden, maten, havet och klimatet

 

 Skilleby long term field trial 1991 -2010.pdf

 

On Farm Biogas Production

© SBFI - Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet 2003 All rights reserved
Skilleby gård, SE-153 91 Järna, Tel +46(0)8 551 577 02, Fax +46(0)8 551 716 70, Email: artur.granstedt@jdb.se