SEGB

                                                                    

 

Välkommen till 
Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet 

 

 

Aktuella forskningsfrågor för  

Morgondagens jordbruk 

Den självförsörjande gården som förebild och grund för ett framtida resurshushållande  jordbruk och samhälle 

 1. Jordbruk för en bördig jord 

 1. Långliggande försök med olika former av stallgödsel och dess effekter på markens bördighetsegenskaper, skördens storlek och kvalitét. 

 1. Jordbruk för näringsrika och hälsosamma livsmedel 

 1. Metodutveckling för studier av odlingsåtgärdernas inverkan på kvalitén 

 1. Jordbruk för en ren miljö och rena hav 

 1. Studier av växtnäringsflöden i svenskt jordbruk och samhälle - Vägar att sluta kretsloppen för bättre havsmiljö miljö och hushållning med ändliga resurser.  

 1. BERAS - Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (Ekologiskt kretsloppsjordbruk och samhällsutveckling i Östersjöregionen) 

 1. Jordbruk för ett uthålligt klimat 

 1. Vallodlingen och de idisslade djurens klimatpåverkan – fallstudier på biodynamiska gårdar 

 1. Uthållig vallodling och vallens förfruktsvärde i ekologiskt lantbruk  
     

 
 

Bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© SBFI - Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet 2016 All rights reserved
Skilleby 7, SE-153 91 Järna, Tel +46(0)8 +46 8 551 57799, E-post: artur.granstedt@jdb.se